TOP
Video
  Organizational Structure
  Organizational Structure
  Organizing Committee
 
CMF Organizational Structure
 
CMF 理事会成员

CMF主席团                                  

                  创会主席                                              2020-2023

                      刘朝霞 主席                                           文菊田 主席


CMF 理事会成员


大会荣誉会长:王宪章 罗忠敏  陈东升 赵 健

品牌顾问:杨帆  于文博  阮建设

国学荣誉顾问:刘余莉 周易玄 张 选 刘兰芳

创 会 主 席 :刘朝霞

荣 誉 主 席 :丁庆年 容永祺(香港) 蹇宏  李江红 

大 会 主 席 :文菊田 

                    黄文滔(香港) 

                    吴 狄(台湾) 

                   曾鸣岐(澳门)

大会常务副主席:卢小美 叶云燕

大 会 区 域 主 席 :曹纪平 刘 刚 吕启彪 徐千水 钟海根 陶雪飞 喻朴中 魏建宏 孟彩媚 

秘 书 长 :张志豪 

执行秘书长:林海川

港 澳 台 秘 书 长 :邓锦添 

东盟秘书长:范三如

澳 门 秘 书 长 :刘锡麟

常务副秘书长 :管志波  王琳  刘劢  魏天泉

                         

 
 
Address> NI AO Office Building , Room 812, Dong Hua Shi Nanli, Dongcheng District, Beijing, China

官方微信


官方微博

    盛世圆桌(北京)文化交流有限公司
Email> cmfcmf8888@163.com (CMF China HQ) | cmf.internationalmarketing@gmail.com (CMF International)
Hotline> 400 888 1141 (CMF China HQ)| +6013 539 4143 (CMF International)
Copyright> Copyright China Millions Forum  京ICP备18001571号-2